Wylfa – mwy o broblemau, mwy o oedi

Mae Llywodraeth Llundain wedi atal penderfyniad ar gais gynllunio Wylfa-B tan Hydref 2020 am eu bod yn anhapus gydag atebion Horizon a Wylfa Newydd am gwestiynau amgylcheddol ac ystyriaethau eraill

Mae’r Ysgrifennydd Busnes, Ynni a Ddiwydiant wedi cyhoeddi gohiriad arall hyd ddiwedd Medi 2020 ar benderfynu ar gais cynllunio Wylfa Newydd gan Horizon Nuclear.

Mae PAWB yn argymell y dylid gwrthod cais cynllunio Horizon Nuclear yn llwyr. Mae’r datganiad polisi cenedlaethol ar gyfer ynni niwclear a fabwysiadwyd rai blynyddoedd yn ôl wedi hen ddyddio ac yn hytrach na chymeradwyor’r cais amlwg ddiffygiol hwn.

Dylai llywodraeth San Steffan ddechrau o’r dechrau gydag adolygiad trylwyr o’u polisi ynni a chydnabod bod prisiau technolegau adnewyddadwy fel gwynt, solar a rhai morol wedi llwyr danseilio unrhyw reswm dros fuddsoddi bilynau o bunnoedd mewn ynni niwclear.

Mae argyfwng COVID 19 wedi gorfodi newidiadau mawr yn barod yn ffordd y Llywodraeth o weithredu. Dylent gymryd y cyfle yn awr i edrych o’r newydd yn gwbl sylfaenol ar fuddsoddi yn y technolegau adnewyddadwy sy’n cynnig trydan glân a diogel, yn hytrach na thechnoleg fudr a pheryglus ynni niwclear.

Gall chwyldro gwyrdd greu miloedd o swyddi yng Nghymru a gweddill gwledydd Prydain heb fygythiad trychinebau niwclear a gwastraff gwenwynig ymbelydrol a’u heffaith ar iechyd dynol a’r amgylchedd am filoedd o flynyddoedd.