Polisi Preiftatrwydd

Y wybodaeth rydym yn ei gasglu a pam rydym yn ei gasglu

Cwcis

Mae’r gwefan yn defnyddio cwci gweithredol (pll_language) i gadw cofnod o’ch dewis o’r iaith i ddangos, er mwyn gwneud hi’n haws i chi defnyddio’r wefan. Unwaith mae’r cwci wedi ei osod, cynhwysir naill ai “cy” neu “en”. Nid yw’n cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol, ac mae’n dirwyn i ben ar ôl 1 blwyddyn. 

Mae’r wefan yn defnyddio cwci gweithredol dewis  (cookie_notice_accepted) i arbed eich bod wedi cydsynio â’r opsiwn “Iawn” a ddangosir ar y neges cwci. Ar ôl ei osod, mae’r cwci yn cynnwys naill ai “true” neu “false”. Nid yw’n cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol, ac mae’n dirwyn i ben ar ôl 30 diwrnod. Gan nad yw’r wefan hon yn defnyddio unrhyw cwcis nad ydynt yn rhai gweithredol (megis rhai marchnata neu ystadegol) ni chyflwynir yr opsiwn i wrthod cwcis. 

Gwybodaeth am Cwcis

Os ydych yn dymuno atal unrhyw cwcis rhag cael eu harbed ar eich cyfrifiadur yna plîs darllenwch cyngor arlein ar sut i atal cwcis ar y porwr o’ch dewis.

O ganlyniad i’r penderfyniad i atal cwcis bydd y broses o ymweld â thudalennau’r wefan efallai yn llai hwylus yn eich dewis iaith. 

Data Personol 

Nid oes yna unrhyw wybodaeth bersonol yn cael ei gasglu na’i arbed gan y wefan hon.