Newyddion

Yr achos yn erbyn y Wylfa – o’r diwedd

Siawns i wrando ar gyfweliad hir gyda Robat Idris, aelod blaenllaw o PAWB ar ‘Desolation Radio’ prif bodlediad gwleidyddol Cymru. Mae Robat yn egluro’r problemau efo prosiect Wylfa a sut mae gwleidyddion a’r diwydiant niwclear wedi cam arwain pobol Ynys Môn ynglŷn â swyddi, gwastraff, diogelwch a’r budd i’r economi lleol,. Yn oes y ‘soundbite’ … Yr achos yn erbyn y Wylfa – o’r diwedd Read More »

Darllen Mwy

Cymunedau iach – sail ein bywydau

Mae grŵp gwirfoddol ‘Sail’ newydd ei sefydlu i hyrwyddo economi a chymunedau Gwynedd a Môn. Yn wahanol i syniadau presennol awdurdodau cyhoeddus, mae ‘Sail’ am weld diwedd ar yr hen batrwm o ddisgwyl achubiaeth gan gwmnïau mawrion. Mae ‘Sail’ am weld pwyslais ar fentrau cymunedol, cadw arian yn lleol ac yn ehangu gwasanaethau cyhoeddus yn … Cymunedau iach – sail ein bywydau Read More »

Darllen Mwy

Gofyn yr ymgeiswyr – 7.30pm Llun, 25 Tach, Porthaethwy

Mae etholiad cyffredinol ar y gorwel – cynhelir cyfarfod hystings cyhoeddus. 7.30pm Llun, 25 Tachwedd. Porthaethwy – croeso i bawb. Wedi eu cadarnhau erbyn hyn gan: Ymgeiswyr Ynys Môn dros y Blaid Lafur a Plaid Cymru. Gobeithio bydd ymgeisydd y Ceidwadwyr yn gallu dod hefyd. Mae Plaid Brexit wedi troi lawr y gwahoddiad. Dyma gyfle … Gofyn yr ymgeiswyr – 7.30pm Llun, 25 Tach, Porthaethwy Read More »

Darllen Mwy
Wylfa Panic

Problemau Wylfa – o ddrwg i waeth

Mae Llywodraeth Llundain wedi gohirio penderfyniad ynglŷn â chais cynllunio ar gyfer Wylfa Newydd tan y flwyddyn newydd. Er i Hitachi cyhoeddi yn Ionawr 2019 nad oeddent yn gallu dod o hyd i fuddsoddwyr a bu rhaid iddynt dynnu allan o brosiect y Wylfa – mae cais cynllunio dal wedi cael ei gyflwyno am y … Problemau Wylfa – o ddrwg i waeth Read More »

Darllen Mwy