Newyddion

Gofyn yr ymgeiswyr – 7.30pm Llun, 25 Tach, Porthaethwy

Mae etholiad cyffredinol ar y gorwel – cynhelir cyfarfod hystings cyhoeddus. 7.30pm Llun, 25 Tachwedd. Porthaethwy – croeso i bawb. Wedi eu cadarnhau erbyn hyn gan: Ymgeiswyr Ynys Môn dros y Blaid Lafur a Plaid Cymru. Gobeithio bydd ymgeisydd y Ceidwadwyr yn gallu dod hefyd. Mae Plaid Brexit wedi troi lawr y gwahoddiad. Dyma gyfle … Gofyn yr ymgeiswyr – 7.30pm Llun, 25 Tach, Porthaethwy Read More »

Read More
Wylfa Panic

Problemau Wylfa – o ddrwg i waeth

Mae Llywodraeth Llundain wedi gohirio penderfyniad ynglŷn â chais cynllunio ar gyfer Wylfa Newydd tan y flwyddyn newydd. Er i Hitachi cyhoeddi yn Ionawr 2019 nad oeddent yn gallu dod o hyd i fuddsoddwyr a bu rhaid iddynt dynnu allan o brosiect y Wylfa – mae cais cynllunio dal wedi cael ei gyflwyno am y … Problemau Wylfa – o ddrwg i waeth Read More »

Read More
Plaid Nuclear Logo

Plaid Cymru a niwcs – y drwg yn y caws

Os yw Plaid Cymru mor ddiglem ar fater mor bwysig ag Ynni Niwclear, sut fedr hi ddisgwyl i bobl Cymru ymddiried ynddi i redeg y wlad er lles pawb? Mae Plaid Cymru wed cyfarfod yn Abertawe am eu cynhadledd flynyddol, ac fel y disgwyl roedd pob math o addewidion am y Gymru annibynnol sydd yn … Plaid Cymru a niwcs – y drwg yn y caws Read More »

Read More

£2.9bn gor-wario’n Hinkley – Ond ynni gwynt y môr yn rhatach bob dydd

Mae cwmni ynni EDF wedi cyfaddef bod yr atomfa newydd maen nhw adeiladu yn Hinkley yn mynd i gosti £2.9 biliwn yn fwy na’r disgwyl. Mae’n debyg bydd cost y prosiect yng Ngwlad yr Haf, de Lloegr yn mynd i godi i rhwyg £21.5 biliwn a £22.5 biliwn. Mae’r posibiliad hefyd wedi codi bydd y … £2.9bn gor-wario’n Hinkley – Ond ynni gwynt y môr yn rhatach bob dydd Read...

Read More
Morlais Marine Energy

Ynni’r môr yn troi’r llanw ar Wylfa

Dim yn bell o atomfa’r Wylfa, mae bwriad datblygu prosiectau ynni llawer lanach – diolch byth. Mae projectau ‘Morlais’ a ‘Minesto’ yn gobeithio gosod turbeini ynni llanw o dan y môr oddi ar arfordir gogledd Ynys Môn. Y gobaith yw cynhyrchu canoedd o megawatts o drydan, adnewyddol, carbon isel, glân ac yn ddibynadwy. Mae Llywodraeth … Ynni’r môr yn troi’r llanw ar Wylfa Read More »

Read More