Newyddion

Nuclear Waste Flask on Train

Diwedd y lein i drên gwastraff y Wylfa

Bydd dim mwy o lygredd peryglus yn cael ei gludo ar drên o’r Wylfa yn ôl adroddiadau diweddar. Am 50 mlynedd mae trenau wedi symud y gwastraff o'r Wylfa i Sallafield, Cumbria. Mae Magnox bellach yn mynnu bod rhan fwyaf o’r gwastraff ymbelydrol wedi’i symud o atomfa’r Wylfa ers iddi gau lawr yn 2015. Mae’r ffalsciau enfawr wedi bod yn dechrau eu taith o’r Wylfa ar gefn lori i blatfform lwytho a’u …

Read More

Ffiasco Flamanville – yn wers i’r Wylfa

Mae problemau atomfa Flamanville yn Ffrainc yn wers bendant i'r Wylfa. Roedd Flamanville i fod dechrau yn 2012 am gost o €3.3 biliwn. Ond 2022 a €10.9 biliwn yw’r gost a dyddiad diweddaraf ar ôl i'r cynlluniau troi'n ffasco. Yn ôl i Alistair Osborne, sylwebydd Busnes The Times: ‘Flamanville is the prototype for our very own nuclear disaster: the £20 billion Hinkley Point C. It’s being built by EDF and …

Read More
Wylfa Panic

Codi biliau trydan i drio talu am Wylfa

Bydd rhaid i ddefnyddiwr trydan dalu biliau uwch am atomfa newydd yn y Wylfa o dan gynlluniau truenus Llywodraeth Llundain i ddigolledi'r diwydiant niwclear. Ac bydd rhaid i drethdalwyr di-golledi pan bydd pethau'n mynd o'u lle. Cafodd cynlluniau £12 biliwn i godi atomfa newydd yn y Wylfa ar Ynys Môn eu sgrapio yn gynharach eleni ar ôl i Hatachi a Horizon fethu â denu buddsoddwyr Mae Hitachi/Horizon newydd gyhoeddi colled o …

Read More
Horizon-Nuclear-Failure

Cwmni Wylfa Newydd yn colli £1.7 biliwn

Mae Horizon - y grŵp o gwmnïau oedd y tu ôl i gynlluniau i godi atromfa'r Wylfa Newydd wedi cyhoeddi colled ariannol cyn treth o £1.68bn yn ôl adroddiad y BBC. Fe gafodd cynlluniau i adeiladu gorsaf bŵer newydd ar safle Wylfa ei ohirio gan Hitachi ym mis Ionawr eleni ac mae llawer o staff Horizon wedi colli eu swyddi ers hynny. Yn ôl cyfrifon Horizon, mae'r cwmni wedi lleihau gwerth eu tir ac offer o £1.52bn oherwydd …

Read More