Newyddion

Ynni Cymunedol – Ynys Môn ar ei hôl hi

Mae prosiectau Ynni Adnewyddol Cymunedol wedi ffynnu ar draws Cymru dros y blynyddoedd diwethaf. Mae pobol leol wedi dod at ei gilydd i godi arian a rhoi eu hamser sbâr i greu prosiectau bychain i greu ynni anewyddol.  Llwyddodd “Ynni Ogwen”, Bethesda, Gwynedd codi hanner miliwn o bunnoedd yn lleol mewn amser byr iawn. Ers 2017 maen nhw'n cynhyrchu trydan o ynni dwr yr afon Ogwen yn cyflenwi trydan rhad i …

Ynni Yng Nghymru Ar Groesffordd – Sadwrn 13 Ebrill, Porthaethwy

Porthawethwy oedd y lleoliad ar gyfer Seminar Cymru Werdd Ddiniwclear ar Sadwrn 13 Ebrill i drafod Llunio Dyfodol Cynaliadwy yn Rhydd O Wastraff Ymbelydrol Roedd y cyfarfod cyhoeddus yn agored i bawb a diddordeb mewn effaith niwclear newydd a gwastraff niwclear ar Gymru, a pha atebion ynni amgen sy’n bodoli. Cafodd y cyfarfod ei gyd-drefnu gan Fforwm Cymru’r Awdurdodau Lleol Diniwclear, Cynghrair Wrth Niwclear Cymru (WANA), Pobl Atal Wylfa B (PAWB), gr?p …

Hitachi’n tynnu allan o’r Wylfa – cynlluniau niwclear mewn llanast

Fel y disgwyl, mae Hitachi wedi rhoi’r gorau i drio codi atomfa yn y Wylfa.Wedi i PAWB ddatgan am hir amser nad oedd arian i dalu am atomfa newydd – yn Ionawr 2019 cyhoeddodd Hitachi nad oeddent yn gallu dod o hyd i fuddsoddwyr a bu rhaid iddynt dynnu allan o brosiect y Wylfa.Toriad Papur Newydd: The Times 18 Ionawr 2019Yn ôl y Financial Times bydd rhaid i  Hitachi ysgrifennu …

Adar o dan fygythiad yn safleoedd niwclear

Mae safle adweithydd Wylfa B sydd yn awr wedi ei atal drws nesaf i warchodfa natur Cemlyn. Byddai adeiladu a gweithrediad tymor hir Wylfa B wedi niweidio crib gerrig mân y warchodfa, morlyn halena bridfa môr-wenoliaid. Yn safle niwclear Hinkley-C yng Ngwald yr Haf, mae o leiaf 68% o Safle Sirol Bywyd Gwyllt Hinkley wedi cael ei golli’n barod i adeiladu, gan darfu a radar sy’n bwydo, clwydo a mudo. Mae …