Newyddion

Ynni Yng Nghymru Ar Groesffordd – Sadwrn 13 Ebrill, Porthaethwy

Porthawethwy bydd y lleoliad ar gyfer Seminar Cymru Werdd Ddiniwclear. Mae croeso i bawb ar fore Sadwrn 13 Ebrill i drafod Llunio Dyfodol Cynaliadwy yn Rhydd O Wastraff Ymbelydrol Mae’r seminar hon yn gyfarfod cyhoeddus agored i bawb sydd a diddordeb mewn effaith niwclear newydd a gwastraff niwclear ar Gymru, a pha atebion ynni amgen sy’n bodoli. Mae’r cyfarfod hwn wedi cael ei gyd-drefnu gan Fforwm Cymru’r Awdurdodau Lleol Diniwclear, Cynghrair Wrth Niwclear …

Croeso i wefan newydd sbon PAWB

Hoffem ddiolch i gwmni Pedryn am wneud gwaith mor wych yn ei rhoi at ei gilydd. Hoffem hefyd yn hynod o ddiolchgar i Roger Creagh-Osborne, cefnogwr o Gernyw am gynnal yr hen wefan am nifer fawr o flynyddoedd. Mae Roger wedi bod o amyneddgar iawn gyda ni, yn ateb pob ymholiad technegol gam gynnig cyngor clir a dealladwy pob tro. Gobeithio bydd y wefan newydd yn eich cyfleu holl agweddau ymdrechion …

Hitachi’n tynnu allan o’r Wylfa – cynlluniau niwclear mewn llanast

Fel y disgwyl, mae Hitachi wedi rhoi’r gorau i drio codi atomfa yn y Wylfa.Wedi i PAWB ddatgan am hir amser nad oedd arian i dalu am atomfa newydd – yn Ionawr 2019 cyhoeddodd Hitachi nad oeddent yn gallu dod o hyd i fuddsoddwyr a bu rhaid iddynt dynnu allan o brosiect y Wylfa.Toriad Papur Newydd: The Times 18 Ionawr 2019Yn ôl y Financial Times bydd rhaid i  Hitachi ysgrifennu …

Adar o dan fygythiad yn safleoedd niwclear

Mae safle adweithydd Wylfa B sydd yn awr wedi ei atal drws nesaf i warchodfa natur Cemlyn. Byddai adeiladu a gweithrediad tymor hir Wylfa B wedi niweidio crib gerrig mân y warchodfa, morlyn halena bridfa môr-wenoliaid. Yn safle niwclear Hinkley-C yng Ngwald yr Haf, mae o leiaf 68% o Safle Sirol Bywyd Gwyllt Hinkley wedi cael ei golli’n barod i adeiladu, gan darfu a radar sy’n bwydo, clwydo a mudo. Mae …