Newyddion

Horizon-Nuclear-Failure

Cwmni Wylfa Newydd yn colli £1.7 biliwn

Mae Horizon - y grŵp o gwmnïau oedd y tu ôl i gynlluniau i godi atromfa'r Wylfa Newydd wedi cyhoeddi colled ariannol cyn treth o £1.68bn yn ôl adroddiad y BBC. Fe gafodd cynlluniau i adeiladu gorsaf bŵer newydd ar safle Wylfa ei ohirio gan Hitachi ym mis Ionawr eleni ac mae llawer o staff Horizon wedi colli eu swyddi ers hynny. Yn ôl cyfrifon Horizon, mae'r cwmni wedi lleihau gwerth eu tir ac offer o £1.52bn oherwydd …

Wylfa Nuclear Plower Station Anglesey

Ynni niwclear yn gwaethygu’r argyfwng ansawdd

Mae Linda Rogers, aelod o PAWB, yn rhybuddio fod y CBI â’u pennau yn y tywod mewn llythyr a gyhoeddwyd yn y Guradian yn ddiweddar. Mae llythyr Linda yn darllen: “Has the Confederation of British Industry got its head in the sand, or in the record levels of carbon-intensive concrete just poured at the Hinkley C nuclear site (Build more nuclear reactors to help climate crisis, says CBI, 28 June)? …

The Chernobyl fallout caused huge problems in Wales

Drama deledu Chernobyl – yr hunllef niwclear a Chymru

Ydy gwylwyr y ddrama deledu Chernobyl yn gwybod am effaith llygredd y trychineb ar Gymru? Mae miliynau wedi gwylio’r gyfres teledu Chernobyl, drama am y trychineb niwclear ym 1986, un o’r trychinebau gweithfa o waith dyn erioed – a’r aberthau dewr i atal Ewrop rhag tynged erchyll. Chwythwyd cymylau ymbelydrol peryglus ar draws Ewrop o’r Ukrain. Yng Nghymru gorfodwyd cyfyngiadau ar 10,000 o ffermydd a 4 miliwn o ddefaid. Yn y dyddiau …

Ynni Cymunedol – Ynys Môn ar ei hôl hi

Mae prosiectau Ynni Adnewyddol Cymunedol wedi ffynnu ar draws Cymru dros y blynyddoedd diwethaf. Mae pobol leol wedi dod at ei gilydd i godi arian a rhoi eu hamser sbâr i greu prosiectau bychain i greu ynni anewyddol.  Llwyddodd “Ynni Ogwen”, Bethesda, Gwynedd codi hanner miliwn o bunnoedd yn lleol mewn amser byr iawn. Ers 2017 maen nhw'n cynhyrchu trydan o ynni dwr yr afon Ogwen yn cyflenwi trydan rhad i …

Welsh Energy at a Crossroads – Saturday 13th April, Menai Bridge

Ynni Yng Nghymru Ar Groesffordd – Sadwrn 13 Ebrill, Porthaethwy

Porthawethwy oedd y lleoliad ar gyfer Seminar Cymru Werdd Ddiniwclear ar Sadwrn 13 Ebrill i drafod Llunio Dyfodol Cynaliadwy yn Rhydd O Wastraff Ymbelydrol Roedd y cyfarfod cyhoeddus yn agored i bawb a diddordeb mewn effaith niwclear newydd a gwastraff niwclear ar Gymru, a pha atebion ynni amgen sy’n bodoli. Cafodd y cyfarfod ei gyd-drefnu gan Fforwm Cymru’r Awdurdodau Lleol Diniwclear, Cynghrair Wrth Niwclear Cymru (WANA), Pobl Atal Wylfa B (PAWB), gr?p …

Wylfa Anglesey - Failure

Hitachi’n tynnu allan o’r Wylfa – cynlluniau niwclear mewn llanast

Fel y disgwyl, mae Hitachi wedi rhoi’r gorau i drio codi atomfa yn y Wylfa.Wedi i PAWB ddatgan am hir amser nad oedd arian i dalu am atomfa newydd – yn Ionawr 2019 cyhoeddodd Hitachi nad oeddent yn gallu dod o hyd i fuddsoddwyr a bu rhaid iddynt dynnu allan o brosiect y Wylfa.Toriad Papur Newydd: The Times 18 Ionawr 2019Yn ôl y Financial Times bydd rhaid i  Hitachi ysgrifennu …