Protest Against Wylfa Anglesey

ATAL WYLFA-B

Yr ymgyrch yn erbyn bygythiad atomfa newydd yn y Wylfa, Ynys Môn

Pwy Ydym Ni?

Protest Against Wylfa Anglesey

Mae PAWB (Pobl Atal Wylfa-B) yn grŵp sy'n ymgyrchu yn erbyn adeiladau ail atomfa (Wylfa-B) yn Ynys Môn.

Na i Ynni Niwclear

Nuclear waste

‘Sneb eisiau buddsoddi yn ynni niwclear pan mae digonedd o ffyrdd rhatach a glanach i wneud trydan.

3 Ffordd o Helpu

Protest Against Wylfa Nuclear Power Station, Anglesey

1. Ymunwch â’n grŵp Facebook
2. Anfonwch ebost i gynnig cymorth
3. Cyfrannwch trwy rodd

Newyddion Diweddaraf

Cyhoeddiadau a mwy

  

Popeth sydd ei angen i ddadlau yn erbyn celwyddau’r niwcs.

Cyhoeddiadau i’w lawrlwytho, cysylltiadau i grwpiau eraill a gwybodaeth

Newyddion Niwclear

Newyddion No2NuclearPower
  • Hinkley
    by pete on 18/11/2019 at 9:06 am

    Stop Hinkley spokesman Roy Pumfrey questions whether the economic boost from Hinkley C is worth the cost: I get tired of reading how easily impressed councillors are when they visit the giant incomplete building site that is HPC. Why does Cllr Ann Bown assume that we all think the “biggest […]

8 Rheswm i wrthwynebu Wylfa-B

1 ‘Sneb eisiau buddsoddi’r biliynau ar gyfer niwcs newydd, er bod Llywodraeth Llundain wedi trefnu prisiau artiffisial o uchel am drydan niwclear i’w pasio ymlaen i’r cwsmer.

2 Bydd y Llywodraeth yn gwneud i chi dalu dwbl y pris am drydan o niwcs newydd. Mae’r pris o £92.50 pob MW/awr dros ddwbl pris y farchnad bresennol, sef £41 MW/awr.

3 Does dim syniad gan neb beth i wneud efo’r tunelli o wastraff peryglus. Mae yna cynlluniau y byddai’r gwastraff yn aros ar safle Wylfa-B am 160 o flynyddoedd.

4 Daeth Prif Weinidog Siapan adeg trychineb Fukushima i Wylfa yn Chwefror 2015. Ei neges: roedd modd osgoi y trychineb, trwy osgoi ynni niwclear yn y lle cyntaf.

5 Economi Ynys Môn yw’r wannaf yng ngwledydd Prydain, gyda ffigyrau isaf ‘GVA’ y person o £11,368 ar yr Ynys. Hyn, er gwaetha cael y ‘fantais’ o atomfa am 50 mlynedd.

6 Mae’r Almaen yn cael gwared ag ynni niwclear. Mae’r Eidal wedi pleidleisio i gadw’r wlad yn ddi-niwclear. Mae’r Swisdir a Sbaen wedi gwahardd atomfeydd newydd.

7 Dylid gwneud yr ynys yn ganolfan ynni gwyrdd. Yn 2012 cyhoeddodd PAWB ‘Maniffesto Môn’: glasbrint o strategaeth economaidd i greu swyddi trwy ynni naturiol.

8 Maen nhw’n trio prynu fôts trwy addo swyddi. Mae gwleidyddion di-glem yn dweud pob math o bethau gwirion am nifer y swyddi mewn Wylfa newydd.