Protest Against Wylfa Anglesey

ATAL WYLFA-B

Yr ymgyrch yn erbyn bygythiad atomfa newydd yn y Wylfa, Ynys Môn

Pwy Ydym Ni?

Protest Against Wylfa Anglesey

Mae PAWB (Pobl Atal Wylfa-B) yn grŵp sy'n ymgyrchu yn erbyn adeiladau ail atomfa (Wylfa-B) yn Ynys Môn.

Na i Ynni Niwclear

Nuclear waste

‘Sneb eisiau buddsoddi yn ynni niwclear pan mae digonedd o ffyrdd rhatach a glanach i wneud trydan.

3 Ffordd o Helpu

Protest Against Wylfa Nuclear Power Station, Anglesey

1. Ymunwch â’n grŵp Facebook
2. Anfonwch ebost i gynnig cymorth
3. Cyfrannwch trwy rodd

Newyddion Diweddaraf

Cyhoeddiadau a mwy

  

Popeth sydd ei angen i ddadlau yn erbyn celwyddau’r niwcs.

Cyhoeddiadau i’w lawrlwytho, cysylltiadau i grwpiau eraill a gwybodaeth

Newyddion Niwclear

8 Rheswm i wrthwynebu Wylfa-B

1 ‘Sneb eisiau buddsoddi’r biliynau ar gyfer niwcs newydd, er bod Llywodraeth Llundain wedi trefnu prisiau artiffisial o uchel am drydan niwclear i’w pasio ymlaen i’r cwsmer.

2 Bydd y Llywodraeth yn gwneud i chi dalu dwbl y pris am drydan o niwcs newydd. Mae’r pris o £92.50 pob MW/awr dros ddwbl pris y farchnad bresennol, sef £41 MW/awr.

3 Does dim syniad gan neb beth i wneud efo’r tunelli o wastraff peryglus. Mae yna cynlluniau y byddai’r gwastraff yn aros ar safle Wylfa-B am 160 o flynyddoedd.

4 Daeth Prif Weinidog Siapan adeg trychineb Fukushima i Wylfa yn Chwefror 2015. Ei neges: roedd modd osgoi y trychineb, trwy osgoi ynni niwclear yn y lle cyntaf.

5 Economi Ynys Môn yw’r wannaf yng ngwledydd Prydain, gyda ffigyrau isaf ‘GVA’ y person o £11,368 ar yr Ynys. Hyn, er gwaetha cael y ‘fantais’ o atomfa am 50 mlynedd.

6 Mae’r Almaen yn cael gwared ag ynni niwclear. Mae’r Eidal wedi pleidleisio i gadw’r wlad yn ddi-niwclear. Mae’r Swisdir a Sbaen wedi gwahardd atomfeydd newydd.

7 Dylid gwneud yr ynys yn ganolfan ynni gwyrdd. Yn 2012 cyhoeddodd PAWB ‘Maniffesto Môn’: glasbrint o strategaeth economaidd i greu swyddi trwy ynni naturiol.

8 Maen nhw’n trio prynu fôts trwy addo swyddi. Mae gwleidyddion di-glem yn dweud pob math o bethau gwirion am nifer y swyddi mewn Wylfa newydd.