Protest Against Wylfa Anglesey

ATAL WYLFA-B

Yr ymgyrch yn erbyn bygythiad atomfa newydd yn y Wylfa, Ynys Môn

Pwy Ydym Ni?

Protest Against Wylfa Anglesey

Mae PAWB (Pobl Atal Wylfa-B) yn grŵp sy'n ymgyrchu yn erbyn adeiladau ail atomfa (Wylfa-B) yn Ynys Môn.

Na i Ynni Niwclear

Nuclear waste

‘Sneb eisiau buddsoddi yn ynni niwclear pan mae digonedd o ffyrdd rhatach a glanach i wneud trydan.

3 Ffordd o Helpu

Protest Against Wylfa Nuclear Power Station, Anglesey

1. Ymunwch â’n grŵp Facebook
2. Anfonwch ebost i gynnig cymorth
3. Cyfrannwch trwy rodd

Newyddion Diweddaraf

Cyhoeddiadau a mwy

  

Popeth sydd ei angen i ddadlau yn erbyn celwyddau’r niwcs.

Cyhoeddiadau i’w lawrlwytho, cysylltiadau i grwpiau eraill a gwybodaeth

Newyddion Niwclear

Newyddion No2NuclearPower
  • Energy Policy
    by pete on 10/04/2021 at 8:34 am

    We did not see the Heat and Buildings Strategy before the local elections pushed us into purdah. However, with core announcements already being trailed, plus the recent axing of the domestic Green Homes Grant, there is plenty of discussion over the ongoing challenges of decarbonising heat in […]

8 Rheswm i wrthwynebu Wylfa-B

1 ‘Sneb eisiau buddsoddi’r biliynau ar gyfer niwcs newydd, er bod Llywodraeth Llundain wedi trefnu prisiau artiffisial o uchel am drydan niwclear i’w pasio ymlaen i’r cwsmer.

2 Bydd y Llywodraeth yn gwneud i chi dalu dwbl y pris am drydan o niwcs newydd. Mae’r pris o £92.50 pob MW/awr dros ddwbl pris y farchnad bresennol, sef £41 MW/awr.

3 Does dim syniad gan neb beth i wneud efo’r tunelli o wastraff peryglus. Mae yna cynlluniau y byddai’r gwastraff yn aros ar safle Wylfa-B am 160 o flynyddoedd.

4 Daeth Prif Weinidog Siapan adeg trychineb Fukushima i Wylfa yn Chwefror 2015. Ei neges: roedd modd osgoi y trychineb, trwy osgoi ynni niwclear yn y lle cyntaf.

5 Economi Ynys Môn yw’r wannaf yng ngwledydd Prydain, gyda ffigyrau isaf ‘GVA’ y person o £11,368 ar yr Ynys. Hyn, er gwaetha cael y ‘fantais’ o atomfa am 50 mlynedd.

6 Mae’r Almaen yn cael gwared ag ynni niwclear. Mae’r Eidal wedi pleidleisio i gadw’r wlad yn ddi-niwclear. Mae’r Swisdir a Sbaen wedi gwahardd atomfeydd newydd.

7 Dylid gwneud yr ynys yn ganolfan ynni gwyrdd. Yn 2012 cyhoeddodd PAWB ‘Maniffesto Môn’: glasbrint o strategaeth economaidd i greu swyddi trwy ynni naturiol.

8 Maen nhw’n trio prynu fôts trwy addo swyddi. Mae gwleidyddion di-glem yn dweud pob math o bethau gwirion am nifer y swyddi mewn Wylfa newydd.