Cysylltiadau, inffo a lawrlwytho     

Cyhoeddiadau i’w lawrlwytho, cysylltiadau i grwpiau eraill a gwybodaeth.

Popeth sydd ei angen i ddadlau yn erbyn celwyddau’r niwcs

Adnoddau i’w lawrlwytho

  • Maniffesto Môn, (PAWB, 2012)
  • Cymru a Phŵer Niwclear
  • Map talgylch ymbelydredd Fukushima dros Môn a Gwynedd
  • Arolwg Barn Ynni Ynys Môn
  • Too Hot to Handle
  • Adroddiad Sefydliad Materion Cymreig am Ynni Adnewyddol Cymru

Inffo – Adnoddau defnyddiol

  • Gwefannau defnyddiol
  • Nuclear Power is not the Answer
  • Crisis without End

Helen Caldicott, The New Press, 2007

Crisis without End: The Medical and Economic Consequences of the Fukushima Nuclear Catastrophe.

Helen Caldicott, The New Press 2014

Grwpiau ymgyrchu eraill

CADNO

Ymgyrch Trawsfynydd

cysyllter ag Awel Irene:

07867 790971

YR AWDURDODAU LLEOL DI-NIWCLEAR (NFLA)

www.nuclearpolicy.info

YR YMGYRCH YMBELYDREDD LEFEL-ISEL

www.llrc.org

CND Cymru

Llysblodau, Primrose Hill, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth SY23 3SE

01970 626 740

www.cndcymru.org


www.cndcymru.org

www.facebook.com/cndcymru

SOUTHWEST AGAINST NUCLEAR

southwestagainstnuclear.wordpress.com