Hitachi i gau Horizon

Ar 10 Ionawr dywedodd The Times fod Hitachi yn bwriadu dod â Horizon y cwmni tu ôl i Wylfa Newydd i ben. Bydd holl weithwyr Horizon yn colli eu gwaith erbyn 31 Mawrth, 2021. Dyma ddiwedd rhesymegol y broses a ddechreuodd ddwy flynedd yn ôl gyda chyhoeddiad Hitachi eu bod yn atal gwaith Horizon ar safle’r Wylfa, a’r cyhoeddiad ym Medi llynedd fod Hitachi’n rhoi’r gorau yn llwyr i’w bwriad i godi dau adweithydd niwclear enfawr yn y Wylfa.

Llanast llwyr fu’r ymgais i adeiladu Wylfa B o’r cychwyn cyntaf. Bellach mae’n hen bryd rhoi’r gorau i’r freuddwyd ffôl sydd wedi parlysu datblygiad Ynys Môn ers 2006.

Dyma ddiwedd y daith i Horizon a diwedd am byth i gynlluniau’r diwydiant niwclear i ddifetha rhan arbennig o hardd o ogledd Môn. Mae’n hen bryd yn awr i wleidyddion cynghorau Môn a Gwynedd, a Seneddau Caerdydd a Llundain gydnabod hynny a throi eu sylw at ffyrdd glanach, rhatach a mwy cynaliadwy o gynhyrchu trydan. Mae’r technolegau adnewyddadwy ar gael. Dyma’r adeg i gychwyn chwyldro gwyrdd gwirioneddol.