Newyddion

Ynni Yng Nghymru Ar Groesffordd – Sadwrn 13 Ebrill, Porthaethwy

Porthawethwy bydd y lleoliad ar gyfer Seminar Cymru Werdd Ddiniwclear. Mae croeso i bawb ar fore Sadwrn 13 Ebrill i drafod Llunio Dyfodol Cynaliadwy yn Rhydd O Wastraff Ymbelydrol Mae’r seminar hon yn gyfarfod cyhoeddus agored i bawb sydd a diddordeb mewn effaith niwclear newydd a gwastraff niwclear ar Gymru, a pha atebion ynni amgen …

Ynni Yng Nghymru Ar Groesffordd – Sadwrn 13 Ebrill, Porthaethwy Read More »