Stop Wylfa

Horizon Nuclear Failure

Hitachi i gau Horizon

Ar 10 Ionawr dywedodd The Times fod Hitachi yn bwriadu dod â Horizon y cwmni tu ôl i Wylfa Newydd i ben. Bydd holl weithwyr Horizon yn colli eu gwaith erbyn 31 Mawrth, 2021. Dyma ddiwedd rhesymegol y broses a ddechreuodd ddwy flynedd yn ôl gyda chyhoeddiad Hitachi eu bod yn atal gwaith Horizon ar …

Hitachi i gau Horizon Read More »

Horizon-Nuclear-Failure

Horizon yn crafu’r gwaelod

Unwaith eto mae Llywodraeth Llundain wedi gohirio penderfyniad ar Orchymyn Cydsyniad Datblygu ar gyfer atomfa yn y Wylfa tan ddiwedd Ebrill 2021. Dyma’r pedwerydd tro i hyn ddigwydd, a’r ail dro yn olynol i Duncan Hawthorne, prif weithredwr Horizon, wneud cais am ohiriad. Llanast llwyr fu’r ymgais i adeiladu Wylfa B o’r cychwyn cyntaf. Bellach …

Horizon yn crafu’r gwaelod Read More »

Wylfa B Won't be

Hitachi yn tynnu allan o’r Wylfa

Fel y disgwyl, mae Hitachi am roi’r gorau’n gyfangwbl i’w cynllun i adeiladu atomfa niwclear yn Wylfa. Gwastraffwyd ymhell dros ddegawd yn cefnogi Wylfa B gan ein gwleidyddion. Ers blynyddoedd, mae PAWB wedi cytuno ag arbenigwyr ledled y byd oedd yn rhybuddio bod prosiectau niwclear enfawr yn annhebygol o fod yn fasnachol lwyddiannus. Dymchwelwyd bob un o ddadleuon y diwydiant niwclear gan dwf dulliau cynaliadwy o gynhyrchu ynni a hynny ar gost sy’n dal i ddisgyn. Dyma’r realaeth a anwybyddwyd, tra’n credu yr addewidion am swyddi.