Cymunedau iach – sail ein bywydau

Mae grŵp gwirfoddol ‘Sail’ newydd ei sefydlu i hyrwyddo economi a chymunedau Gwynedd a Môn. Yn wahanol i syniadau presennol awdurdodau cyhoeddus, mae ‘Sail’ am weld diwedd ar yr hen batrwm o ddisgwyl achubiaeth gan gwmnïau mawrion. Mae ‘Sail’ am weld pwyslais ar fentrau cymunedol, cadw arian yn lleol ac yn ehangu gwasanaethau cyhoeddus yn hytrach nag eu torri.
Mae’r grŵp wedi cyhoeddi adroddiad yn amlinellau eu strategaeth – i’w lawr lwytho yma. Mae croeso i bawb gyfannu at y sgwrs, cofiwch gysylltu.