Yr achos yn erbyn y Wylfa – o’r diwedd

Siawns i wrando ar gyfweliad hir gyda Robat Idris, aelod blaenllaw o PAWB ar ‘Desolation Radio’ prif bodlediad gwleidyddol Cymru.
Mae Robat yn egluro’r problemau efo prosiect Wylfa a sut mae gwleidyddion a’r diwydiant niwclear wedi cam arwain pobol Ynys Môn ynglŷn â swyddi, gwastraff, diogelwch a’r budd i’r economi lleol,.
Yn oes y ‘soundbite’ prin iawn yw cyfleodd i egluro ein safbwyntiau’n llawn ar gyfryngau mawrion.
Felly llawer iawn o ddiolch i Dan a’r criw o Desolation Radio am y podlediadau ardderchog.