Gofyn yr ymgeiswyr – 7.30pm Llun, 25 Tach, Porthaethwy

Mae etholiad cyffredinol ar y gorwel – cynhelir cyfarfod hystings cyhoeddus. 7.30pm Llun, 25 Tachwedd. Porthaethwy – croeso i bawb.

Wedi eu cadarnhau erbyn hyn gan: Ymgeiswyr Ynys Môn dros y Blaid Lafur a Plaid Cymru. Gobeithio bydd ymgeisydd y Ceidwadwyr yn gallu dod hefyd. Mae Plaid Brexit wedi troi lawr y gwahoddiad.

Dyma gyfle i ofyn i ymgeiswyr etholaeth Ynys Môn eu safbwyntiau am faterion sy’n bwysig ichi.

Tybed beth fydd eu syniadau rŵan mae cynlluniau am atomfa arall yn y Wylfa wedi’u methu?


7.30pm Llun, 25 Tachwedd. Canolfan Thomas Telford, Ffordd Mona, Porthaethwy, LL59 5EA (dros y ffordd i Waitorse)


Trefnwyr: Grwp Heddwch a Chyfiawnder Bangor ac Ynys Môn