Problemau Wylfa – o ddrwg i waeth

Mae Llywodraeth Llundain wedi gohirio penderfyniad ynglŷn â chais cynllunio ar gyfer Wylfa Newydd tan y flwyddyn newydd.

Er i Hitachi cyhoeddi yn Ionawr 2019 nad oeddent yn gallu dod o hyd i fuddsoddwyr a bu rhaid iddynt dynnu allan o brosiect y Wylfa – mae cais cynllunio dal wedi cael ei gyflwyno am y safle.

Roedd disgwyl i’r Ysgrifennydd Busnes, Andrea Leadsom, gymeradwyo’r cais gan gwmni Pŵer Niwclear Horizon am orchymyn caniatâd datblygu (DCO).

Ond mae Leadsom wedi gofyn am fwy o wybodaeth ynglŷn ag effeithiau’r cynllun – gan gynnwys effeithiau amgylcheddol – cyn dod i benderfyniad.

Roedd arolygwyr cynllunio wedi cyflwyno eu hargymhellion i’r Llywodraeth ar ôl treulio chwe mis yn craffu ar y cynllun ac yn ystyried yr effaith fyddai Wylfa Newydd yn cael ei chael ar bobol leol a’r amgylchedd.

Wylfa B oedd conglfaen y Cydgynllun Datblygu Lleol rhwng Cynghorau Gwynedd ac Ynys Môn.

Gobeithio bydd Gwynedd a Môn, o’r diwedd, yn wynebu’r ffaith bod y byd go iawn yn wahanol i’r tylwyth teg niwclear maent wedi bod yn credu ynddo.

Mae PAWB o’r farn yn gryf y dylid llunio cynlluniau datblygu lleol sy’n cynnig gweledigaeth sy’n llawer mwy perthnasol i’n cymunedau, un sy’n ystyried y newidiadau sylfaenol sy’n digwydd mewn sawl maes, gan gynnwys ynni.