Newyddion

Welsh Energy at a Crossroads – Saturday 13th April, Menai Bridge

Ynni Yng Nghymru Ar Groesffordd – Sadwrn 13 Ebrill, Porthaethwy

Porthawethwy oedd y lleoliad ar gyfer Seminar Cymru Werdd Ddiniwclear ar Sadwrn 13 Ebrill i drafod Llunio Dyfodol Cynaliadwy yn Rhydd O Wastraff Ymbelydrol Roedd y cyfarfod cyhoeddus yn agored i bawb a diddordeb mewn effaith niwclear newydd a gwastraff niwclear ar Gymru, a pha atebion ynni amgen sy’n bodoli. Cafodd y cyfarfod ei gyd-drefnu …

Ynni Yng Nghymru Ar Groesffordd – Sadwrn 13 Ebrill, Porthaethwy Read More »