Stop Wylfa

The Chernobyl fallout caused huge problems in Wales

Drama deledu Chernobyl – yr hunllef niwclear a Chymru

Ydy gwylwyr y ddrama deledu Chernobyl yn gwybod am effaith llygredd y trychineb ar Gymru? Mae miliynau wedi gwylio’r gyfres teledu Chernobyl, drama am y trychineb niwclear ym 1986, un o’r trychinebau gweithfa o waith dyn erioed – a’r aberthau dewr i atal Ewrop rhag tynged erchyll. Chwythwyd cymylau ymbelydrol peryglus ar draws Ewrop o’r …

Drama deledu Chernobyl – yr hunllef niwclear a Chymru Read More »

Welsh Energy at a Crossroads – Saturday 13th April, Menai Bridge

Ynni Yng Nghymru Ar Groesffordd – Sadwrn 13 Ebrill, Porthaethwy

Porthawethwy oedd y lleoliad ar gyfer Seminar Cymru Werdd Ddiniwclear ar Sadwrn 13 Ebrill i drafod Llunio Dyfodol Cynaliadwy yn Rhydd O Wastraff Ymbelydrol Roedd y cyfarfod cyhoeddus yn agored i bawb a diddordeb mewn effaith niwclear newydd a gwastraff niwclear ar Gymru, a pha atebion ynni amgen sy’n bodoli. Cafodd y cyfarfod ei gyd-drefnu …

Ynni Yng Nghymru Ar Groesffordd – Sadwrn 13 Ebrill, Porthaethwy Read More »