£2.9bn gor-wario’n Hinkley – Ond ynni gwynt y môr yn rhatach bob dydd

Mae cwmni ynni EDF wedi cyfaddef bod yr atomfa newydd maen nhw adeiladu yn Hinkley yn mynd i gosti £2.9 biliwn yn fwy na’r disgwyl. Mae’n debyg bydd cost y prosiect yng Ngwlad yr Haf, de Lloegr yn mynd i godi i rhwyg £21.5 biliwn a £22.5 biliwn. Mae’r posibiliad hefyd wedi codi bydd y prosiect yn rhedeg 15 mis yn hwyr. “Mae’n glir ei bod hi’n newyddion drwg am adeiladu niwclear newydd yng ngwelydd Prydain, yn arbennig wrth ystyried prisiau record isel ar gyfer ynni gwynt y môr.” dywedodd arbenigwr Investec Martin Young.

Ynni gwynt rhatach

Mae prisiau am ynni gwynt newydd sy’n dod ar lein cyn 2025 mor isel â £40 pob megawatt awyr. Wrth gymharu, mae disgwyl bydd trydan o Hinkley Point yn £92.50 pob megawatt awyr.

Mae PAWB wedi bod yn galw am ddegawdau i ddatblygu ynni glan ac yn croesawu projectau ‘Morlais’ a ‘Minesto’ oddi ar arfodir Ynys Môn. Rydym ond yn drist bod yr awdurdodau wedi colli cymaint o amser  trwy wastraffu adnoddau ar fethiant atomfa newydd y Wylfa.