Ynni’r môr yn troi’r llanw ar Wylfa

Dim yn bell o atomfa’r Wylfa, mae bwriad datblygu prosiectau ynni llawer lanach – diolch byth. Mae projectau ‘Morlais’ a ‘Minesto’ yn gobeithio gosod turbeini ynni llanw o dan y môr oddi ar arfordir gogledd Ynys Môn. Y gobaith yw cynhyrchu canoedd o megawatts o drydan, adnewyddol, carbon isel, glân ac yn ddibynadwy. Mae Llywodraeth Cymru a’r Gymuned Ewropead wedi cefnogi’r ddau broject.

Mae PAWB wedi bod yn galw am ddegawdau i ddatblygu ynni glan ac yn eu croesawu’n fawr. Rydym ond yn drist bod yr awdurdodau wedi colli cymaint o amser  trwy wastraffu adnoddau ar fethiant atomfa newydd y Wylfa.

Cyflwyniad gan Menter Môn o’u prosect ynni’r Môr