Nuclear Waste Flask on Train

Diwedd y lein i drên gwastraff y Wylfa

Bydd dim mwy o lygredd peryglus yn cael ei gludo ar drên o’r Wylfa yn ôl adroddiadau diweddar. Am 50 mlynedd mae trenau wedi symud y gwastraff o’r Wylfa i Sallafield, Cumbria.

Mae Magnox bellach yn mynnu bod rhan fwyaf o’r gwastraff ymbelydrol wedi’i symud o atomfa’r Wylfa ers iddi gau lawr yn 2015.

Mae’r ffalsciau enfawr wedi bod yn dechrau eu taith o’r Wylfa ar gefn lori i blatfform lwytho a’u gosod ar drên yn Y Fali ger Caergybi. Mae’r gwastraff wedyn mynd ar hyd rheilffordd yr arfordir trwy ganol trefi Bangor, Conwy, Bae Colwyn a’r Fflint i Crewe ac wedyn ar y prif lein trwy ganolfannau poblogaeth mawrion Gogledd-Orllewin Lloegr i Sellafield ar gyfer ‘ail-brosesi’.

Mae ynni niwclear yn creu gwastraff ymbelydrol ar bob rhan o’r proses, yn cynnwys cloddio am wraniwm ac ail-brosesi’r hen danwydd o’r atomfeydd. Mae rhan o’r wastraff yn aros yn beryglus o ymbelydrol am ganoedd o filoedd o flynyddoedd, a does neb yn gwybod am ffordd i’w cadw’n saff sydd ddim yn broblemau yn y dyfodol.