Gwastraff niwclear: Taflu ac anghofio

Does dim syniad gan neb beth i wneud efo’r tunelli o wastraff niwclear peryglus o Wylfa neu unrhyw atomfa arall. Roedd cynlluniau y byddai’r gwastraff niwclear yn aros ar safle Wylfa Newydd am 160 o flynyddoedd.

Dyma rhaglen ddogfen a ddangoswyd ar deledu yn yr Almaen a Ffrainc ond ddim yng ngwledydd Prydain.

Mae’r fersiwn iaith Saesneg o’r ffilm yn dangos effeithiau taflu gwastraff niwclear i’r môr – a’r effaith ar y bobl sy’n byw ar arfordiroedd y Môr Iwerddon, y Baltig a’r Sianel rhwng Lloegr a Ffrainc.