Wylfa Panic

Codi biliau trydan i drio talu am Wylfa

Bydd rhaid i ddefnyddiwr trydan dalu biliau uwch am atomfa newydd yn y Wylfa o dan gynlluniau truenus Llywodraeth Llundain i ddigolledi’r diwydiant niwclear. Ac bydd rhaid i drethdalwyr di-golledi pan bydd pethau’n mynd o’u lle.

Cafodd cynlluniau £12 biliwn i godi atomfa newydd yn y Wylfa ar Ynys Môn eu sgrapio yn gynharach eleni ar ôl i Hatachi a Horizon fethu â denu buddsoddwyr

Mae Hitachi/Horizon newydd gyhoeddi colled o £1.7 biliwn.

Ond rŵan mae Llywodraeth Llundain yn bygwth cynlluniau ˜Regulated Asset Base” i drio talu am yr Wylfa a niwcs eraill. Yn ôl y cynlluniau yma bydd y cyhoedd yn gorfod talu am godi’r atomfeydd ond bydd y cyfranddalwyr preifat yn cymryd yr elw mawr.

Maent yn gobeithio bydd y ‘nawdd comiwnyddol i gyfranddalwyr’ yn dechrau hyd yn oed cyn i unrhyw Wylfa newydd neu atomfa arall agor – yn lleihau’r risg i’r buddsoddwyr.

Yn ôl y Daily Post mae Dr Doug Parr, prif wyddonydd gyda Greenpeace yn dweud: “Mae’r diwydiant niwclear wedi newid mewn 10 mlynedd o ddweud bod dim angen nawdd cyhoeddus i ofyn i dalwyr biliau egni dalu am orsafoedd niwclear drudfawr sydd ddim hyn yn oed yn bod eto ac efallai bydden nhw byth. Bydd y ‘Treth niwclear’ ddim yn lleihau biliau egni – bydd yn symud y cyfrifoldeb ariannol am rywbeth yn mynd o’i le o’r cwmniau niwclear i’r cyhoedd.”