Horizon-Nuclear-Failure

Cwmni Wylfa Newydd yn colli £1.7 biliwn

Mae Horizon – y grŵp o gwmnïau oedd y tu ôl i gynlluniau i godi atromfa’r Wylfa Newydd wedi cyhoeddi colled ariannol cyn treth o £1.68bn yn ôl adroddiad y BBC.

Fe gafodd cynlluniau i adeiladu gorsaf bŵer newydd ar safle Wylfa ei ohirio gan Hitachi ym mis Ionawr eleni ac mae llawer o staff Horizon wedi colli eu swyddi ers hynny.

Yn ôl cyfrifon Horizon, mae’r cwmni wedi lleihau gwerth eu tir ac offer o £1.52bn oherwydd nad yw’r cwmni yn bwriadu eu defnyddio i adeiladu gorsaf bŵer newydd.

Mae’r cyfrifon hefyd yn dangos fod diswyddo a dod â chwmnïau i ben wedi ychwanegu £127m at gostau Horizon.

Dywedodd cyfarwyddwr Horizon, Tomorhiro Satake yn yr adroddiad blynyddol: “Yn dilyn gohirio’r rhan fwyaf o weithgareddau’r cwmni, a rhyddhau nifer o’r gweithlu, bydd Horizon yn symud fewn i gyflwr o ohirio.

https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/48882289