The Chernobyl fallout caused huge problems in Wales

Drama deledu Chernobyl – yr hunllef niwclear a Chymru

Ydy gwylwyr y ddrama deledu Chernobyl yn gwybod am effaith llygredd y trychineb ar Gymru?

Mae miliynau wedi gwylio’r gyfres teledu Chernobyl, drama am y trychineb niwclear ym 1986, un o’r trychinebau gweithfa o waith dyn erioed – a’r aberthau dewr i atal Ewrop rhag tynged erchyll.

Chwythwyd cymylau ymbelydrol peryglus ar draws Ewrop o’r Ukrain. Yng Nghymru gorfodwyd cyfyngiadau ar 10,000 o ffermydd a 4 miliwn o ddefaid.

Yn y dyddiau wedi’r trychineb golchwyd yr ymbelydredd i ucheldiroedd Cymru a threiddiwyd y llygredd i blanhigion a heintiwyd defaid ar y tir.

Deg mlynedd wedi’r trychineb – roedd defaid Cymru yn dal i fethu profion am ymbelydredd. Ar ei frig ym 1987, methodd bron i 23,000 o ddefaid yng Nghymru.

Achosodd ffrwydriad Chernobyl llygredd ymbelydredd mwy na bom Hiroshima ac mae’n debyg bu farw miloedd o bobl yn yr Ukrain a gwelydd eraill dwyrain Ewrop fel canlyniad. Nid yw hi’n bosib i fyw yn nhref Chernobyl hyd heddiw.