Welsh Energy at a Crossroads – Saturday 13th April, Menai Bridge

Ynni Yng Nghymru Ar Groesffordd – Sadwrn 13 Ebrill, Porthaethwy

Porthawethwy oedd y lleoliad ar gyfer Seminar Cymru Werdd Ddiniwclear ar Sadwrn 13 Ebrill i drafod Llunio Dyfodol Cynaliadwy yn Rhydd O Wastraff Ymbelydrol

Roedd y cyfarfod cyhoeddus yn agored i bawb a diddordeb mewn effaith niwclear newydd a gwastraff niwclear ar Gymru, a pha atebion ynni amgen sy’n bodoli.

Cafodd y cyfarfod ei gyd-drefnu gan Fforwm Cymru’r Awdurdodau Lleol Diniwclear, Cynghrair Wrth Niwclear Cymru (WANA), Pobl Atal Wylfa B (PAWB), gr?p ymgyrchu lleol Trawsfynydd CADNO a CND Cymru gyda chefnogaeth gan Gyfeillion y Ddaear Cymru a Greenpeace Cymru

Seminar Cymru Werdd Ddiniwclear
“Ynni Yng Nghymru Ar Groesffordd – Llunio Dyfodol Cynaliadwy Yn Rhydd O Wastraff Ymbelydrol”

Dydd Sadwrn 13 Ebrill, Canolfan Telford, Ffordd Mona,
Porthaethwy, Ynys Mon, LL59 5EA – 10.30am – 1.30pm

10.30am – 11am cofrestru


11am Croeso lleol a sylwadau agoriadol
Cyng Steven Churchman, Cynghorydd Sir Gwynedd
Cyng Ernie Galsworthy, Cadeirydd Fforwm Cymru NFLA

11.10am Symud ymlaen o ‘atal’ Wylfa B
‘Maniffesto Mon – Gwynedd’ – datblygu ardal ynni adnewyddadwy
ym Mon a Gwynedd fel rhan o drawsnewidiad economaidd ar gyfer
yr ardal – Robat Idris, ar ran PAWB a CADNO

11.40am Adweithyddion Niwclear Modiwlaidd Bach – ydyn nhw’n ateb i ynni yng Ngogledd Cymru?
Trosolwg o ddadansoddiad newydd o SMRs gan y Grwp Ymgynghori
Niwclear – Steve Thomas, Athro Polisi Ynni, Prifysgol Greenwich

12.10pm Ble ddylai’r gwastraff ymbelydrol fynd?
Barn NFLA ar y ddadl ar hyn o bryd am gynnig lleoliad i gladdfa o
dan y ddaear i wastraff niwclear – Sean Morris, Ysgrifenydd
NFLA

12.40pm Datblygu rhwydweithiau ynni adnewyddadwy lleol ledled Cymru
Gwaith Datblygiadau Egni Gwledig (DEG) yn cefnogi gweithredu
wedi ei arwain gan y gymuned am Ogledd Cymru carbon isel –
Gareth Harrison, DEG Wales

1.00pm Trafodaeth banel a chasgliadau
Cadeirir gan Dr Carl Clowes, PAWB Paragraph