Croeso i wefan newydd sbon PAWB

Hoffem ddiolch i gwmni Pedryn am wneud gwaith mor wych yn ei rhoi at ei gilydd. Hoffem hefyd yn hynod o ddiolchgar i Roger Creagh-Osborne, cefnogwr o Gernyw am gynnal yr hen wefan am nifer fawr o flynyddoedd. Mae Roger wedi bod o amyneddgar iawn gyda ni, yn ateb pob ymholiad technegol gam gynnig cyngor clir a dealladwy pob tro.

Gobeithio bydd y wefan newydd yn eich cyfleu holl agweddau ymdrechion PAWB, bod ac yn ffordd rhwydd i’n cysylltu.

 

Bydden ni’n ehangu’r nifer o ddogfennau a gwybodaeth ymgyrchu i’w lawr lwytho. Gobeithio hefyd bydd y wefan yn adnodd defnyddiol i ledu gwybodaeth i ymgyrchwyr gwrth niwclear mewn rhannau eraill o’r byd.

Mae’r wefan hefyd yn dangos newyddion rhyngwladol yn ddyddiol o ‘No2NuclearPower News’.