Wylfa Anglesey - Failure

Hitachi’n tynnu allan o’r Wylfa – cynlluniau niwclear mewn llanast

Fel y disgwyl, mae Hitachi wedi rhoi’r gorau i drio codi atomfa yn y Wylfa.

Wedi i PAWB ddatgan am hir amser nad oedd arian i dalu am atomfa newydd – yn Ionawr 2019 cyhoeddodd Hitachi nad oeddent yn gallu dod o hyd i fuddsoddwyr a bu rhaid iddynt dynnu allan o brosiect y Wylfa.

Toriad Papur Newydd: The Times 18 Ionawr 2019

Yn ôl y Financial Times bydd rhaid i  Hitachi ysgrifennu i ffwrdd gwerth ¥300bn ($2.8bn) o waith a oedd ar y gweill. Mae Llywodraeth Llundain yn dal i fygwth fwrw ymlaen gydag ail atomfa yn y Wylfa, a bydd PAWB yn dal ati i’w gwrthwynebu. Ond mae penderfyniad y cwmni Japaneaidd i roi’r gorau i Wylfa yn gadael cynlluniau Llywodraeth Llundain mewn llanast llwyr yn dilyn cyhoeddiad tebyg gan Toshiba i dynnu allan o brosiect niwclear tebyg ym Moorside, Cumbria yn 2018.