Wylfa Nuclear Power Station Anglesey

Adar o dan fygythiad yn safleoedd niwclear

Mae safle adweithydd Wylfa B sydd yn awr wedi ei atal drws nesaf i warchodfa natur Cemlyn.

Byddai adeiladu a gweithrediad tymor hir Wylfa B wedi niweidio crib gerrig mân y warchodfa, morlyn halena bridfa môr-wenoliaid. Yn safle niwclear Hinkley-C yng Ngwald yr Haf, mae o leiaf 68% o Safle Sirol Bywyd Gwyllt Hinkley wedi cael ei golli’n barod i adeiladu, gan darfu a radar sy’n bwydo, clwydo a mudo. Mae peryglon tebyg i fywyd gwyllt yn bodoli yn safle niwclear arfaethedig Bradwell yn Essex.

Mae gwarchodfa natur Minsmere, nesaf at safle adweithydd arfaethedig Sizewell C yn Suffolk, yn gartref i dros 5,600 o anifeiliaid, planhigion a ffwng gwahanol gan gynnwys aderyn y bwn, boda’r wern a dyfrgi. Ond, yn ôl Cymdeithas Frenhinol Diogelu Adar, gallai’r adweithydd newydd gynyddu erydu arfordirol, dinistrio cynefin gwlyptir, amharu ar gyflenwad dŵr ar gyfer bywyd gwyllt a gyrru rhywogaethau sensitive I ffwrdd oherwydd trafnidiaeth drom swnllyd a dinistriol oherwydd a gweithgareddau adeiladu.